Завданням дисципліни є опанування матеріалів зі створення та функціонування ефективної системи фінансово-економічної безпеки як однією із найважливіших умов забезпечення стабільного розвитку національної економічної системи, створення належних умов для ефективного функціонування суб’єктів економічних відносин на всіх рівнях та формування позитивних соціально-економічних умов для населення.