Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Викладач: Сисак Катерина Ярославівна - канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Автор: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Інтегральне числення функцій однієї змінної. Функції кількох змінних. Кратні та криволінійні інтеграли. Диференціальні рівняння. Ряди.
Рік останньої атестації: 2014