Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Автори: Ткаченко Володимир Васильович - канд. вет. наук, доцент (лектор); Тарнавський Дмитро Володимирович - асистент (викладач).
Кафедра: Хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Метою курсу «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія» – ознайомити здобувачів про хірургічні операції, які застосовують при лікуванні тварин та підвищення їх продуктивності. Хірургічні операції в відзначаються великою різноманітністю і належать до найскладніших лікарських втручань. Успішне виконання хірургічних операцій неможливо без знання топографічної анатомії. За допомогою оперативних втручань лікар вирішує конкретні господарчі завдання по відновленню в найкоротший термін втраченої або низької продуктивності тварин, сприянню найшвидшому відновленню стада, кількісному та якісному поліпшенню м'ясних, молочних продуктів або вовни.