Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.