Спеціальність: 208 Агроінженерія. 
ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Дзюба Тетяна Ігорівна 
Дисципліна  формує економічне мислення  і готує їх до роботи в умовах економічної самостійності підприємств і ринкових відносин. Рівень знань з економіки технологій механізованих процесів значною мірою забезпечує здобуття студентами відповідних взаємозв’язів економіки і технологій механізованих процесів в АПК і їх підготовленість до практичної діяльності, що в цілому визначає їх професійну компетентність.