Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Галаєва Людмила Валентинівна - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики; Чухліб Алла Василівна - канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У частині "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У частині "Статистика" йдеться про статистичні методи обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища та процеси.
Рік останньої атестації: 2023