Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Голомша Наталія Євгенівна - к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Дисципліна „Маркетинг ЗЕД” передбачає формування у студентів чіткого уявлення про необхідність і можливість використання маркетингу в зовнішньо­еко­но­мічній діяльності, оволодіння студентами принципів, завдань, функцій та особливостей маркетингу в ЗЕД, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо формування маркетингової товарної, цінової політики, політики розподілу та стимулювання на зарубіжних ринках.

Рік останньої атестації: 2022