Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з механізмами протікання основних життєвих процесів у рослин, розкриває структурно-функціональну єдність рослинних систем різних рівнів організації, а також обґрунтовує шляхи керування рослинним організмом для оптимізації вирощування господарсько-цінних культур в умовах in vitro, захисту рослин та охорони природних фітоценозів. П23