Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: __. ЄКТС: __.
Автор: Маршалок М.С. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація:...