Спеціальність: 051 Економіка підприємства. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Шишов Сергій Володимирович - старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій.

Рік останньої атестації: 2015