Вивчення дисципліни дозволить студентам усвідомити специфіку маркетингу ЗЕД, здобути теоретичні знання та практичні навички з формування комплексу маркетингу ЗЕД, оцінки доцільності та способів виходу на зовнішні ринки