Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Хомяченко Світлана Іванівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Засвоєння даної дисципліни дасть можливість вдосконалити та поглибити знання студентів про поняття, особливості, види юридичних документів, правила та засоби юридичної техніки, сформувати вміння і навички щодо роботи з юридичними документами, укладання та редагування управлінських, кадрових, процесуальних документів. Знання та правильне застосування засобів, правил і прийомів юридичної техніки дозволить створювати грамотні, якісно оформлені нормативно-правові та індивідуальні акти, що є незамінним атрибутом сучасної професійної діяльності юриста.


Рік останньої атестації: 2015к