Спеціальність: 207 Водні біоресурси. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Викладач: Монашненко Анна Миколаївна - асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс призначений для систематизації та узагальнення знань мови, яка
вивчається; розширення кругозору студентів щодо традицій народу мова, якого вивчається. Курс включає матеріал для підготовки до складання іспитів.