Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Радько Віталій Іванович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: ...