Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Теоретичні основи перекладу текстів з аграрної тематики, способи адекватного відтворення різних типів термінології, характерної для аграрної літератури, формування навичок виконання адекватного перекладу.