Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5. Кількість тижнів: 6.
Викладач: Сагун Андрій Вікторович - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.