Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Саяпіна Таїсія Петрівна - доцент кафедри інформаційних систем і технологій; Болбот Анастасія Ігорівна - асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Вивчення навчальних матеріалів дисципліни "Інформаційні технології" (частина 2) сприяє отриманню студентами відповідного рівня теоретичних знань, формування і розвиток спеціальних вмінь, практичних навичок спрямованих на отримання запланованих результатів та ефективного використання в професійній діяльності.
Рік останньої атестації: 2023