Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2. Кількість тижнів: 2.
Викладач: Гавриш Оксана Миколаївна - канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Драмарецька Кристина Павлівна - асистент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Метою навчальної практики з фаху є отримання здобувачами вищої освіти практичних навичок щодо управлінської діяльності, обов'язків керівника на різних рівнях управління сучасною організацією, а також формування стратегії її розвитку.