Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.