Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з організації, процедури проведення, документування та нормативно-правового регулювання системи публічних закупівель