Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Новаковська Ірина Олексіївна, д-р екон. наук, професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Мета вивчення навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості» – розробка цілісної системи кадастру нерухомості яка сприятиме більш ефективному управлінню об’єктами нерухомості, підвищить захист прав власності, розкриє ширші можливості використання цих прав, дасть змогу здійснення моніторингу якості об’єктів кадастру та навколишнього середовища, дозволить створити об'єктивну систему оподаткування нерухомості.
Розвиток кадастрів нерухомості