Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новаковська Ірина Олексіївна, професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Дисципліна забезпечує володіння знаннями стосовно системи збору, збереження та оприлюднення набору даних та показників щодо стану земельних відносин в Україні.
Доступ: Закритий.