Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1, 4). ECTS: 6 (12).
Автори: Якушко Катерина Григорівна - к.пед.н., доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей; Березова Людмила Василівна - к.психол.н.,доцент кафедри англійської мови  для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Курс передбачає огляд тем ділового мовлення, поширених виразів спілкування з іноземцями, навичками ведення телефонної розмови, співбесіди на виставці, написання ділового листа тощо поряд з розвитком навичок профмобільності агроінженера. 

Модуль 4 може використовуватися і для підготовки фахівців ЕЕЕ.

Рік останньої атестації: 2019