Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: . ЄКТС: 4.

Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: надання теоретичних та практичних знань з використання інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерних мереж та різних сервісів для візуалізації

інформації, які будуть основою для його використання при вивчені професійно-орієнтованих

дисциплін, засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та

практичних навичок зі створення фахових моделей та їх візуалізації.