Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: . ЄКТС: 4

Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК. 

Мета дисципліни — вивчення основних положень, категорій і закономірностей інформації, інформаційних процесів, технологій та систем, що дасть змогу швидко та якісно розв’язувати практичні завдання автоматизації бізнес-процесів типового транспортного підприємства. 

Метою викладання дисципліни «Сучасні логістичні інформаційні технології.» є формування у студентів системи знань і розуміння застосування інформаційних систем в логістиці, а також є набути практичних навиків проведення основних операцій з даними щодо структури, компонентів та якості інформаційних систем.