Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Сокульський Олег Євгенович - канд. тех. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування теоре­тич­них знань та прак­тич­них навичок, необхідних для ефективного та безпечного використання інформаційних технологій в інформаційних системах під­при­ємств АПК і мережах, а також запобігання розголошенню, витоку і неправомірному оволодінню інформацією, протиправним діям щодо знищення, модифікації, копіювання і блокування інформації.