Навчальний курс "Міжнародні перевезення" передбачає опанування студентами теоретичних і договірних основ міжнародних перевезень, змісту міжнародних конвенцій та правил митного контролю, міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС. Особливу увагу звернуто на вивчення аспектів організації міжнародних перевезень різними видами транспорту, транзитних перевезень і перевезень небезпечних вантажів у міжнародному сполученні.