Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: ДНК-паспортизація і картування геному). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Лісовий Микола Михайлович - професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.