Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Рік останньої атестації: 2020