Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Павлюк Сергій Дмитрович, Сербенюк Ганна Анатоліївна – доценти кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Пропонований курс ставить за мету ознайомити студентів із засадами екологічної етики, освіти і культури в єдності її теоретичних і практичних вимірів, у проявах історичних, політичних, природничих, соціологічних і світоглядних, у колізіях її утвердження в реальному (зокрема, українському) суспільстві. Екологічну культуру необхідно розглядати комплексно: по-перше, як сукупність певних дій, технологій освоєння людиною природи, які забезпечують стійку рівновагу в системі “людина – довкілля”; по-друге, як теоретичну галузь знань про місце людини в біосфері як істоти діяльної, що організовує її структурні та функціональні блоки, як дедалі зростаючий у своїх можливостях чинник регуляції стану біосфери.
Рік останньої атестації: 2023