Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Дрейс Юрій Олександрович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Завдання навчальної дисципліни «Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки» - є теоретична та практична підготовка здобувачів до проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки в різних установах та на підприємствах, зокрема АПК. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців відповідно до навчального плану. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області кібербезпеки.