Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Сагун Андрій Вікторович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Навчальна дисципліна передбачає вивчення практики проектування та використання продуктів та послуг інформаційної безпеки. В курсі розглядається підходи до проектування продуктів та послуг інформаційної безпеки, що пов’язані з неперервністю процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур. Увагу приділено застосуванню національних та міжнародних регулюючих актів в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки для розслідування інцидентів.