Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Малихін Олександр Володимирович, д-р філол. наук, професор.
Викладач: Рубінська Броніслава Іллівна, канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою викладання курсу є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів вивчення граматичної будови англійської мови у співставленні з рідною мовою та з іншими іноземними мовами для більш глибокого осмислення універсального та специфічного у англійськомовній картині світу для сприяння грамотному розмовному мовленню та здійсненню якісних перекладів з української мови на англійську і навпаки з урахуванням особливостей структури та будови обох мов.

Рік останньої атестації: 2018