Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з вантажознавства надасть майбутньому спеціалісту теоретичні знання та практичні навички з питань систематизації та аналізу вантажів за видами, ознаками, для забезпечення ефективного використання транспортних засобів та отримання економічного ефекту при вантажних перевезеннях.