Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор:
Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація:
Курс з логістики має за мету формування у студентів знань про сутність, методи і правила використання інструментами логістики, формування економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем логістики та опанування навичками їх розв'язання, ефективного управління матеріальними потоками.