Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; Сліпуха Тетяна Іванівна - асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з логістики має за мету формування у студентів знань про сутність, методи і правила використання інструментами логістики, формування економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем логістики та опанування навичками їх розв'язання, ефективного управління матеріальними потоками в транспортній галузі.
Рік останньої атестації: 2023