Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ESTC: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічного складу живих організмів, фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.
Рік останньої атестації: 2019