Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Рік останньої атестації: 2016