Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Рік останньої атестації: 2016к