Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автори: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Новак Олександр Володимирович, Драгнєва Наталя Іванівна, Гогуля Ольга Петрівна.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент в АПК» є надання студентам комплексну систему знань та навичок з управління виробничими процесами у виробничих сільськогосподарських системах; умов забезпечення результативності господарюючих структур; діагностики та проектування систем менеджменту, адекватних цілям і задачам ринкової економіки.

Рік останньої атестації: 2021