Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Шеліманова Олена Віталіївна - доцент кафедри теплоенергетики.
Електрична частина станцій і підстанцій

Рік останньої атестації: 2013