Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Курбатова Інна Миколаївна - доктор біол. наук, професор кафедри біології тварин; Видрик Анастасія Вікторівна  - канд. с.-г. наук, асистент кафедри біології тварин.

Рік останньої атестації: 2017