Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки,електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійної і контрольних робіт.

Рік останньої атестації: 2020