Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Викладачі: Мисюра Тетяна Михайлівна - доцент кафедри культурології.

Етнокультурологія та сімейно-побутова культура