Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Основи криміналістики та експертиза ДТП.

Рік останньої атестації: 2017