Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Шульга Євгеній Вікторович - доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: У курсі розглядаються питання стосовно організації та здійснення міжнародно-правового забезпечення продовольчої безпеки.