Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Електричні мережі і системи; •Електричні станції, мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем автономного електропостачання з використанням традиційних та відновлюваних джерел енергії; засвоєння комплексу питань щодо обґрунтування типу та методик вибору автономних джерел електропостачання, їх конструктивних особливостей, технічних показників електроенергії автономних електрогенераторів; вивчення особливостей роботи автономних електростанцій, викликаних особливостями роботи окремих споживачів сільськогосподарського виробництва; підготовка студентів до діяльності у електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку в Україні.

Рік останньої атестації: 2016