Спеціальність: 101 Екологія; 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Рік останньої атестації: 2016