Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2-3. ЄКТС: 5.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Рік останньої атестації: 2013