Спeцiaльнiсть: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Науково-технічні засади електромеханічного перетворення енергії). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.
Автор: Васюк Вячеслав Володимирович - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: В дисципліні вивчаються методи математичного моделювання електромагнітних пристроїв та електромеханічних перетворювачів енергії. Крім ставших класичними аналітичних методів моделювання, суттєва увага приділяється загальній теорії математичного моделювання технічних систем та новим методам моделювання, пов’язаним з використанням штучних нейронних мереж і алгоритмів імітації фізичних та природних процесів.

NN`16lek