Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва: Науково-технічні засади електромеханічного перетворення енергії). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Васюк Вячеслав Володимирович - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: У курсі розглядаються основні поняття, показники та положення комплексної програми забезпечення надійності, методи розрахунків та підвищення надійності за результатами випробувань і експлуатації електромагнітних пристроїв і електромеханічних перетворювачів енергії, прогнозування надійності, створення системи забезпечення запасними частинами, визначення надійності технічних систем за участі оператора.

Рік останньої атестації: 2019